Wykonujemy pomiary elektryczne instalacji oraz rozdzielnic:

  • Badanie rezystancji izolacji
  • Badanie rezystancji uziemienia
  • Badanie impedancji linii/pętli zwarcia
  • Badanie ciągłości przewodów
  • Badanie wyłączników róznicowo-prądowych
  • Badanie natężenia oświetlenia

Przygotowujemy dokumenty niezbędne do odbioru instalacji oraz budynku. Wszystkie pomiary są zakończone przez nas stosownymi protokołami pomiarowymi.

Pomiary elektryczne - Projektowanie i Prefabrykacja Rozdzielnic Elektrycznych