Projekt filtracji basenowej odbywa się w Austrii.

Zakres projektu:

  • Wykonanie dokumentacji szafki sterującej na podstawie otrzymanej dokumentacji ze schematem technologicznym.
  • Prefabrykacja rozdzielnicy sterującej filtracją
  • Programowanie sterownika PLC
  • Wykonanie wizualizacji SCADA
  • Rozruch instalacji