Projekt przemysłowej filtracji basenowej odbywał się w Danii.

Zakres prac projektowych obejmował kilka etapów. Pierwszy z nich polegał na stworzenie całości projektu szaf automatyki oraz dobór urządzeń wykonawczych w rozdzielnicach na podstawie istniejącego projektu technologicznego.

Kolejnym etapem była prefabrykacja 12 rozdzielnic zasilająco-sterujących filtracją basenową dla 3 basenów. Wraz z rozwojem projektu doszły szafy sterujące pompami napowietrzającymi, atrakcjami oraz szafki sieciowe

Całość projektu również zawierała okablowanie, wpięcie urządzeń, programowanie sterowników PLC, wykonanie wizualizacji SCADA oraz pełen rozruch instalacji. Instalacja obecnie jest użytkowana.

Obecnie jest to najnowocześniejszy system filtracji basenowej na terenie całej Europy