Przemysłowa filtracja basenowa – Hotel Termalny

Przemysłowa filtracja basenowa – Hotel Termalny

Miejsce realizacji projektu: Austria / Słowenia

Zakres:

  • Projekt dokumentacji systemu filtracji rozdzielnicy zasilająco-sterującej
  • Prefabrykacja rozdzielnicy zasilająco-sterującej pracą filtra
  • Okablowanie instalacji i wpięcie
  • Programowanie sterownika PLC i rozruch systemu filtracji
  • Wykonanie systemu SCADA na panelu operatorskim