Przepompownie ścieków i Hydrofornia

Przepompownie ścieków i Hydrofornia

Miejsce realizacji projektu: Polska

Zakres:

  • Prefabrykacja rozdzielnic sterujących pracą trzech przepompowni ścieków na podstawie dostarczonej dokumentacji
  • Prefabrykacja rozdzielnicy sterujących pracą hydroforni na podstawie dostarczonej dokumentacji
  • Montaż rozdzielnic i okablowanie na obiekcie
  • Wykonanie bezprzewodowego systemu zarządzania instalacją z poziomu SCADA za pomocą komunikacji GSM 3G/4G
  • Wykonanie systemu SCADA