Węzeł grzewczy w Ambasadzie i Konsulacie RP

Węzeł grzewczy w Ambasadzie i Konsulacie RP

Miejsce realizacji projektu: Bruksela

Zakres:

  •  Prefabrykacja 2 rozdzielnic zasilająco – sterujących pracą węzła cieplnego dla budynków Ambasady i Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Brukseli
  • Programowanie systemu ogrzewania węzła cieplnego na sterownikach Siemens z rodziny S7-1200
  • Wykonanie grafik wizualizacyjnych na panelach dotykowych Siemens z rodziny KTP 700 oraz KTP 900 Basic
  • Zdalne uruchomienie obiektów kotłowni dla obu budynków