Monitoring parametrów środowiskowych i elektrycznych

Monitoring parametrów środowiskowych i elektrycznych

Miejsce realizacji projektu: Polska

Zakres:

  • Projekt dokumentacji systemu BMS na podstawie zaproponowanego systemu SCADA poprzez inwestora
  • Komunikacja z istniejącą infrastrukturą (sterownik PLC, liczniki, czujniki parametrów środowiskowych)
  • Konfiguracja systemu alarmowania poprzez SMS
  • Wykonanie systemu SCADA