Przemysłowa filtracja basenowa – Centrum sportowe

Przemysłowa filtracja basenowa – Centrum sportowe

Miejsce realizacji projektu: Dania

Zakres:

  • Projekt dokumentacji systemu filtracji rozdzielnic zasilająco – sterujących
  • Prefabrykacja 12 rozdzielnic sterujących pracą filtrów
  • Prefabrykacja 5 rozdzielnic sterujących pracą atrakcji basenowych oraz systemów napowietrzających
  • Prefabrykacja 2 rozdzielnic zawierających dostęp zdalny oraz połączenie sieci LAN systemu filtracji
  • Okablowanie instalacji i wpięcie
  • Programowanie sterowników PLC i rozruch systemu filtracji
  • Wykonanie systemu SCADA

Obecnie jest to najnowocześniejszy system filtracji basenowej na terenie całej Europy.